Услуги

Нашите услуги

“ИВКОМ-63” ЕООД разполага и развива своята дейност в производствени и складови
помещения разположени в две бази в гр. Костенец и една база в с. Костенец.
База 1 – гр. Костенец, ул. „Боровец“ № 14
База 2 – гр. Костенец, ул. „Панайот Волов“ № 1
База 3 – с. Костенец, ул. „Явор“ № 12, Стопански двор

Строителството, реконструкцията и ремонта на мрежи ниско напрежение се извършва от
квалифицирани работници по френския способ “Носеща нула”.
Изнасяне на електромерни табла се осъществява от мобилни групи работници, оборудвани с
лекотоварни автомобили, съоръжения и инструменти за монтаж.