ИВКОМ-63 ЕООД

Фирмата предлага
различни услуги в сферата на металообработването и електроизграждането.

Електроизграждане

Мрежи ниско напрежение

Металообработване

Лазерно изрязване

Електроизграждане

Мрежи ниско напрежение

Металообработване

Лазерно изрязване

ЗА НАС

Фирма „ИВКОМ-63” ЕООД със седалище гр. Костенец, ул. ”Кирил и Методий” №52, предлага различни услуги в сферата на металообработването и електро изграждането. Ръководството на “ИВКОМ-63” ЕООД създава и развива фирмата с цел производство на стоки и предлагане на услуги на клиенти, като се стреми да осъществи затворен кръг: от производството на продукта до реализирането му на пазара, като се включва: монтаж, поддръжка в гаранционен и след гаранционен етап.

CNC Laser cutting of metal close up, modern industrial technology. Small depth of field
Hands of metalworker grinding copper in forge workshop

Интегрирана Система на Управление

За да изпълни изискванията на пазара Ръководството на Дружеството през 2005 год. разработи
и внедри Интегрирана Система на Управление съгласно изискванията на ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018. Системата e сертифицирана от AQSert със сертификат № 228-3586-
QEOHS/ 28.09.2020 г., валиден до 2023 год.

МОНТАЖ

ПОДДРЪЖКА В ГАРАНЦИОНЕН ЕТАП

ПОДДРЪЖКА СЛЕД ГАРАНЦИОНЕН ЕТАП

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ УСЛУГИ

Фирмата е редовен член на Камарата на строителите в България и притежава Удостоверения за:
1. Трета група – строежи от енергийната инфраструктура от втора до пета категория .
2. Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му, електронни съобщителни мрежи и съоръжения инфраструктура четвърта и пета категория.
Фирма „ИВКОМ-63“ ЕООД участва и печели проект за финансиране от Европейският фонд за регионално развитие, Иновации и конкурентоспособност, във връзка с подпомагане на малки и средни предприятия, засегнати от пандемията COVID-19.

Изпратете ни запитване